Det goda samtalet

Mitt förhållande till mig själv speglar ofta hur jag mår. Mitt förhållande till mig själv speglar också hur jag är mot andra och hur andra uppfattar mig. Har jag negativa tankar, upplever nedstämdhet, övergivenhet mår jag dåligt och alla mina handlingar påverkas av mitt mående.

Det kan finnas många olika känslor, reaktioner och beteenden som kan försämra eller förbättra vårt mående. Alla de känslor, tankar och reaktioner som uppstår inom dig är resultatet av inlärda mönster som du bär med dig från uppväxttiden. Det är inget konstigt att det sker men kan vara så svårt att hantera och förändra. Genom det goda samtalet som är en intuitiv metod, hjälper jag dig att tydliggöra de hinder som finns i ditt liv och guidar dig genom processen till en förändring.

Inom metoden ”Inre Seende” ryms samtalsmetoderna ” Det goda samtalet”, Aktivt drömspel, och den så kallade ”Tre stolar” som är en gestaltningsprocess och syftar till att skanna av ditt mående just nu för stunden. Utöver metoden använder jag även terapeutisk drömtolkning i syfte att klargöra olika livs- och beteendemönster.

Det Goda samtalet hjälper dig till ett omsorgsfullt möte med dig själv. Det handlar om att ge dig de frågor du behöver för stunden så att du kan se hur du kan ta nästa steg framåt med dig själv.

Samtalsprocessen innebär en inre och yttre förändring. Det är när du ser problemen i ditt liv och är beredd att göra en förändring, som du skall starta med et första steget. Det första steget som innebär att söka hjälp.

I mina samtalssessioner jobbar jag med relationer och relationsproblem, om du har svårigheter att hantera din känslor, låsningar och reaktioner som är svåra att hantera. Det kan också handla om oro, ångest och stress, dålig självbild och självkänsla. Jag jobbar även med traumabehandling och beteendeförändringar.

VÄLJ SAMTALSSESSION PÅ DISTANS

Om du inte bor i eller i närheten av Linköping, finns det möjlighet till att mötas i samtal genom en Videolänk. För en del människor det är enklaste idag att inte behöva åka iväg till en mottagning men ändå få hjälp genom samtal.

Känner du att du har en önskan till förändring och du vill satsa på dig själv. Skriv upp dig på vår mejllista så får du inspirationsmejl från mig samt rabatterande erbjudanden.

Att börja med samtalssessioner på internet innebär också en del tekniska lösningar. Ordna gärna så att du har en bra kamera med hög upplösning, en bra mikrofon och att du har en snabb internetuppkoppling. Det är också viktigt att du kan sitta i ett rum ostört och att ingen annan person finns med dig. Helst inga djur i närheten heller, det kan avleda din uppmärksamhet som är så viktig för processen..

Är du studerande och kan visa upp studentlegitimation kan du få 10% rabatt på alla bokningar.

Du kan boka session genom att ringa mig eller gå direkt till menyn för bokning.

BOKA SAMTAL

Varmt välkommen !

Body Love Yoga
och Tantra

Registrera dig här och få inspirationsmejl från kommande workshops och kurser. Du kan avregistrera dig när du vill.

.

Läs gärna vår integritetspolicy