Chakraflödesmassage

Chakra betyder hjul på sanskrit och är välkänd inom Yoga och olika meditationstekniker. Chakra är inte ett fysiskt organ utan flertalet områden där fysisk och psykisk energi möts. Det finns 7 huvudchakra som bidrar till kroppens energiresurser. Alla chakran har en förankring i det centrala nervsystemet och till de olika organen. Chakraflöden är energiflöden som stimulerar och upprätthåller kroppens aktivitet i muskler, vävnader och celler.

Chakraströmmarna i kroppen kan jämföras med en rinnande flod där vattnets väg är fri från hinder och kan därmed ombesörja markens yttre skikt med liv.
Om olika hinder uppstår i vattnet kommer vattnets normala väg att blockeras och flödet kommer att ta andra vägar som kan leda till översvämning på en plats och torka på en annan.

De sju Chakran
Chakrabalansering

Om Chakraströmmarna är blockerade på samma sätt som floden, genom exempelvis fysiska eller psykiska spänningar, skapade av långvarig stress, känslomässigt förnekande, grubblerier eller felaktiga livsmönster kommer strömmarna att stagnera och kroppens celler får inte den livgivande energi de behöver. Därför är det viktigt att återgå till kroppen och genom att frigöra chakraflödena och genom att balansera kroppens chakrapunkter återgå till balans och harmoni.

Chakraflödesmassage

De sju huvudchakran fördelar energin i kroppen i mindre chakrafält och chakraflöden. Flödena genomsyrar våra muskler, våra organ och även skelettet. Men chakraflöden påverkar inte endast den fysisk kroppen. Vår så kallade aura som kopplad till medvetandet och som sträcker sig utanför kroppen ombesörjes också av energi genom chakraflödena.

Chakraflödesmassagen öppnar upp våra energifält vilket för oss närmare till våra känslor och lugnar tankeverksamheten. Chakraflödesmassagen vitaliserar våra celler och skapar en fördjupad närvaro och ökad medvetenhet.

Ansiktsmassage

Hur Går massagen till:
Flertalet klienter börjar med chakraflödesmassage då den är så grundande och tydliggör omedvetna blockeringar.

Massagen tar ca 80 minuter. Massören arbetar först på benen med start från fötterna, sedan masseras magen och bröstkorgen i speciella banor. Därefter tar massören hand om händer och armar, nacken, ryggen och axlarna. Massagen för avslutas med en ansiktsmassage.

Body Love Yoga
och Tantra

Registrera dig här och få inspirationsmejl från kommande workshops och kurser. Du kan avregistrera dig när du vill.

.

Läs gärna vår integritetspolicy