Terapeutisk drömtolkning

En av metoderna jag använder mig av i samtal med klienter, är drömmandet. Drömmar vi får nattetid kan hjälpa oss att belysa de problem vi brottas med under dagen. Drömmandets natur handlar om att genom symbolspråket i våra drömmar förstå hur vi kan komma över de hinder som begränsar oss. Med andra ord, vi kan få hjälp genom våra drömmar att medvetandegöra och förändra vår ”livsdröm”, det vi vanligtvis kallar vår verklighet.

I vår vardag upplever vi det ofta svårt att göra direkta förändringar när våra känslor, reaktioner eller en svår livssituation hindrar oss att vara i harmoni med oss själva och vår omgivning. Det vi ofta gör när vi är i disharmoni är att försöka förändra vår omgivning istället. Omgivningen självklart reagerar starkt mot det och vi hamnar i konflikt.

Drömtolkning erbjuder en väg förbi de känslomässiga och psykiska hindren vi möter i livet. Genom symbolernas värld kan du få hjälp till att finna en inre balans och harmoni. Har du svårt att komma ihåg dina drömmar men är intresserad kan jag hjälpa dig genom olika övningar tills du kan komma ihåg flertalet drömmar samma natt. Är drömmar inte något för dig kan vi använda metoden Inre Seende istället.

Jag drömde att jag var en fågel,
flög mot en stigande sol.
Bärande av minnen och liv,
genom sekler av längtan och rop.”

Akos

Body Love Yoga
och Tantra

Registrera dig här och få inspirationsmejl från kommande workshops och kurser. Du kan avregistrera dig när du vill.

.

Läs gärna vår integritetspolicy